София 1407, бул.Джеймс Баучер 51 ет.9, Тел./Факс (02) 962 83 80 English version  


"ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД е основан през 2001 год. на база цялостния екип на бившето Направление "Пренос и разпределение на ел.енергия" от "Енергопроект" ЕАД, което се отдели като обособена фирма след приватизацията на "Енергопроект". "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД остава една от най-голямите български фирми, която се занимава с проучвания, разработки и проектантски дейности в областта на Електроенергетиката

Дейностите обхващат следните области:

 • Планиране на енергийни системи, изследвания и проучвания, предвиждания и експертни оценки, проектиране и управление на строителството
 • Проектиране на електропроводи, подстанции и градски мрежи
 • Проектиране на системи за автоматичен контрол на електроенергийни системи и В.Ч. връзки(ATEC)
 • Оптични връзки в Енергетиката
 • Инженерни и търговски дейности и маркетинг
 • Публикации и реклама

Екипът на ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ е участвал в проучването, проектирането и контролирането на различни етапи от изпълнението на повече от 300 основни електро-енергийни проекта в България и над 20 големи проекта в страни на Европа, Азия, Африка и Америка, а именно в Ливан, Алжир, Либия, Мозамбик, Ирак, Сирия, Лаос, Куба и Никарагуа.

Организационната структура на дружеството обхваща шест основни направления:

 • Енергийни и електрически измервания
 • Подстанции
 • Електропроводи
 • АТЕС - автоматика и телемеханика на енергийната система
 • Градски електрически мрежи
 • Строително-конструктивни разработки
Днес в ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ работят около 30 инженери с различни специалности, като електро- и машинни инженери, строителни инженери, геодезисти и др.

Структура на основните направления

Основните направления, включени в рамките на ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ са шест базови специализирани отдела:

 • Енергийни и електрически изследвания и перспективни проучвания
 • Подстанции - високо и средно напрежение от 6 до 750 kV
 • Електропроводи - високо и средно напрежение от 6 до 750 kV
 • АТЕС - автоматика и телемеханика на енергийната система и промишлени обекти, В.Ч.връзки
 • Градски електрически мрежи - трафопостове и кабелни линии
 • Строителна група.

Фирмата е специализирана в изготвянето и разработката на проучвателни и проектни работи, работни чертежи, общосистемни въпроси от развитието и перспектива на електроенергийната система, изчисления и изследвания на електропроводи до 750 kV, подстанции до 750 kV, автоматизация на енергийната система, ел.мрежи, специализирани строителни конструкции и други

 

    ЕлектроЕнергопроект ООД © 2005 Всички права запазени. web design by: Yaroslav Stanev